het casino van mol gompel

Mol - Het casino tirage loto du 13 octobre 2017 gain van Mol-Gompel werd enige tijd geleden beschermd.
Sinds 2002 behoort de glasfabriek tot de Japanse Asahi Glass Corporation en werd ze in 2007 herdoopt tot AGC Flat Glass Europe, een modern industrieel complex met beeldbepalende inplanting van functionele gebouwen.
De feestzaal van het Gompelse casino met hal, theaterzaal met verdiepte vloer en podium achteraan, sluit aan bij deze bouwtraditie.Decoratief uitgewerkte voorbouw met verspringende gevellijn van zeven traveeën breed en een travee diep op een plint van breuksteen, opvallende verwerking van gekleurde baksteen en witgeschilderde muurdammen, gebruik van hardsteen voor sluitstenen, enkele omlijstingen en vensterdorpels.Ondertussen circuleert er op het internet een petitie die oproept om voor eind februari een hele hoop handtekeningen te verzamelen tegen een mogelijke pirater machine a sous afbraak van het gebouw.Het casino behoorde aanvankelijk tot de Glaverbel-fabriek.De vestiging van de fabriek deed het inwonertal van Gompel groeien en in 1930 werd de Onze-Lieve-Vrouwkerk ingewijd.Dan is er nog een andere man uit Mol die beweert dat de verkoop van het gebouw niet eerlijk verliep.Eens was dit de grootste glasfabriek van Europa.Het Casino is beschermd omwille van zijn historische, sociaal-culturele, architecturale en industriële waarde.
Vensterglasfabriek Het Casino in 2011 Nabijgelegen kernen bewerken Mol-Centrum, Ginderbuiten, Wezel, Rosselaar.
Voor de muuropeningen werd een gevarieerde vormgeving aangewend.
Thans (2009-2010) leegstaand, onderkelderd en symmetrisch opgetrokken pand met verhoogde begane grond en twee bouwlagen onder een complexe bedaking van mechanische pannen samengesteld uit half-mansardedaken voor de voorbouw en zadeldaken original slowpoke card achteraan.
Baksteenbouw met sterk decoratief benadrukte voorbouw en aansluitende sobere achterbouw, deels behouden schrijnwerk.
Ook de krakers van het Klein Verzet, die het gebouw meer dan een jaar hebben bezet om de leegstand aan te klagen, zijn van die mening.
Vooral de oorspronkelijke dans- en variétézalen zijn heel uitzonderlijk.
Sindsdien staat het casino leeg en is zwaar in verval.De laatste grondheer tot de opheffing van het ancien régime was.Voorts tegen de zaal aan voormalige vestiaire- /loketruimtes?De plannen van het Casino, gedateerd 1925, werden opgemaakt door architect Louis Sauvage (cf.Later werd het casino een hotel en was eigendom van een familie, die echter in 1999 failliet ging.Glaverbel, waar anno 2010 rond de 500 mensen werken.